HaberDelisi

Blog: Yazılım Projelerinde Paydaş Analazi Nasıl Yapılır?

Teknoloji Haber - Blog: Yazılım Projelerinde Paydaş Analazi Nasıl Yapılır?
Okunma: [ 1858 ]

Proje paydaşları nasıl belirlenir, paydaş analizi nasıl yapılır?

Sizce bir yazılım projesinin başarılı olmasını sağlamak için yapılması gereken en önemli şey nedir?

...

Bence başarılı bir yazılım projesi için en önemli şey, paydaşların doğru tespiti ve yönetilmesidir. Neden mi?

1. Size gelen talebi ortaya koyan, ihtiyaç sahibi olan kişi ya da kişiler paydaşlarımızdır. Paydaşları doğru tespit etmez ve onların ihtiyaçlarını doğru anlamazsak, projenin başarılı olması mümkün olmaz.

2. Proje sonunda ortaya çıkacak olan ürünü teslim edeceğimiz kişiler de bizim paydaşımızdır. Sonuçta ortaya çıkan şeyin paydaşlarımızın beğendiği bir şey olması gerekiyor. Bunun için de proje kısıtları çerçevesinde paydaşları ve beklentilerini en iyi şekilde yöneterek, en yüksek paydaş memnuniyetini sağlamaya odaklanmalıyız.

...

Gördüğünüz gibi başarılı bir proje, iyi bir paydaş analizi ve etkili bir paydaş yönetimiyle mümkün. Paydaşları ve beklentilerini yönetebilmek için öncelikle etkili bir analiz yapmamız gerekir. Peki iyi bir paydaş analizini nasıl yapacağız?

...

Aşağıda bir analistin başarılı bir paydaş analizi yapabilmesi için kendisine ve mevcut paydaşlara sorması gereken soruları veriyorum. Daha fazlası ve güncel bilgi için http://tr.analiz-sorulari.wikia.com/wiki/Ana_sayfa adresine bakabilirsiniz.

Sponsoru Belirlemeye Yönelik Sorular Önerilen gereksinimlerin, özelliklerin, kapsamın kabulünü kim yapacak? Projeyle ilgili kararları kimler verecek? Projenin, sistemin sunumunun yapılacağı son kişi, en yetkili merci kim olacak? Projenin bütçesini kim onaylayacak?

Alan Uzmanını (Domain SME) Belirlemeye Yönelik Sorular İş süreçleri ve iş kurallarıyla ilgili kimlerden bilgi alınacak? Süreç sahipleri kimler? Sistemle ilgili formülleri, hesaplamaları, tanımları, kısıtları kimlerden öğrenebiliriz?

Son Kullanıcıları (End User) Belirlemeye Yönelik Sorular Sistemi aktif olarak, bilfiil kimler kullanacak? Sistem ekranlarını, raporlarını, fonksiyonlarını kimler kullanacak? Sisteme kimler veri girişi yapacak? Sistemden kimler rapor görüntüleyecek? Kimler bilgi alacak?

Uygulama Uzmanını (Implementation SME) Belirlemeye Yönelik Sorular Ortaya konulacak olan yazılım, çözümü, sistemi kimler geliştirecek, oluşturacak? Kodlamayı kim yapacak? Veritabanını kim geliştirecek? Arayüzleri kim tasarlayacak?

Müşterileri Belirlemeye Yönelik Sorular Uygulamayı, sistemi kimler satın alacak? Kimler müşteri olarak kullanacak?

Operasyonel Destek Paydaşlarını Belirlemeye Yönelik Sorular Uygulama devreye alındıktan sonra uygulama ile kim ilgilenecek? Uygulamanın desteğini kim verecek? Uygulamayla ilgili iyileştirmeleri kimler yapacak? Uygulamayı devreye kim alacak? Uygulamadaki hataları kim düzeltecek?

Proje Yöneticisini Belirlemeye Yönelik Sorular Sistemi geliştirmeye yönelik projeyi kim yönetiyor? Ürün yöneticisi var mı? Varsa kim? Ürünün teknik ekipteki sahibi kim? Ürünün/sistemin iş birimindeki sahibi kim?

Regulasyonu Belirlemeye Yönelik Sorular Geliştirilen sistemin uyması gereken bir kanun, yönetmelik, anlaşma, standart var mı? Varsa ilgili kontak kimdir?

Tedarikçileri Belirlemeye Yönelik Sorular Sistemin geliştirildiği kurumun yapılan işi gerçekleştirmek için çalıştığı tedarikçiler var mı? Bunlar kimlerdir?

Test Uzmanlarını Belirlemeye Yönelik Sorular Uygulamayı kim test edecek? Uygulamanın kabulünü kim gerçekleştirecek? Kabul testlerini kim yapacak?

Analistin Kendine Soracağı Sorular Tüm paydaşları, paydaş gruplarını belirleyebildim mi? Atladığım bir paydaş var mı? Paydaşların projedeki yetki ve sorumlulukları net mi? Projedeki yetki ve sorumluluklardan herhangi bir paydaşla ilişkilendirilmemiş olanı var mı? Paydaşlar ve paydaşların yetki ve sorumlulukları ilgili paydaşlar tarafından onaylandı mı?